Vinarija Brindza

Konrad Kečenović

Menadžer prodaje

Salaš 264

Bačka Topola
24300
Srbija

+381 (0) 63 381 831
Vinarija Brindza

Huba Telđeši

Turizam i marketing

Salaš 264

Bačka Topola
24300
Srbija

+381 (0) 69 65 05 44

Vinarija Brindza

Salaš 264, Bačka Topola
24300 Srbija
Tel: +381 (0) 24 711 557